Ter Idzard, Oldeholtwolde en Nijeholtwolde

Glasvezelvoorziening (update 10-07-2018)
 • Geplaatst op: 10 juli 2018

  Op 16 april informeerden we jullie over de stand van zaken in de aanleg van een glasvezelnetwerk ten behoeve van breedbandinternet. Toen konden we aangeven dat Kabelnoord met de aanleg zou starten in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Vandaag heeft Kabelnoord ook de planning voor het vervolg bekend gemaakt (zie het persbericht in de bijlage). Uit die planning blijkt dat Kabelnoord begin 2019 van start wil gaan in Weststellingwerf: de vraagbundeling in het eerste kwartaal van 2019 en de uitvoering in het derde kwartaal van 2019.

  We zijn blij dat er duidelijkheid is over de planning. Kabelnoord is verantwoordelijk voor de vraagbundeling en aanleg. Of de planning ook daadwerkelijk wordt gehaald, hangt onder meer af van het percentage aanmeldingen, zoals Kabelnoord in het bericht ook aangeeft.

  In Weststellingwerf hebben we met behulp van plaatselijke belangen en initiatiefgroepen in 2016 al een eerste inventarisatie gedaan van de belangstelling onder onze inwoners. Dit heeft aangetoond dat er veel interesse is.

  In 2019 zal blijken hoeveel animo er definitief is, want dan krijgen de inwoners een concreet aanbod van Kabelnoord. Als gemeente zijn wij voorvechter van snel internet in de hele gemeente. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd is en een weloverwogen besluit kan nemen.

  Wij oriënteren ons daarom de komende weken op onze rol en de wijze waarop wij in het voortraject onze bewoners zo goed mogelijk kunnen informeren. Wij verwachten dat hierbij zeker een belangrijke rol is weggelegd voor de initiatiefgroepen in onze dorpen. Zodra wij u meer kunnen vertellen, informeren wij u over het vervolg.

  Wij vertrouwen er op dat in 2019 daadwerkelijk de schop de grond in gaat!

   

  Meer informatie vindt u op de website van de provincie Fryslân, via https://www.fryslan.frl/snelinternet en op de website van Kabelnoord, via https://www.glasvezelvankabelnoord.nl

   

  Tekst: Gemeente Weststellingwerf
 • Reageren: