Agenda

Wat gebeurt er allemaal in de dorpen, hieronder een overzicht van de aankomende agendapunten.
Contactpersoon: Francien Spannenburg: agenda@ter-idzard.nl

28
Mrt
Jaarvergadering IJsclub
 Dorpshuis De Bult
20:00
31
Mrt
Advendokaarten/tachtigen
 Dorpshuis De Bult
20:00
31
Mrt
Plaatselijk Belang Café (haalbaarheidsstudie fietsroutes)
 Dorpshuis De Bult
20:00-23:00
03
Apr
Jaarvergadering Stichting Dorpshuis De Bult
 Dorpshuis De Bult  Bijlage openen
20:00
14
Apr
Vrouwenactiviteiten: Excursie herbarium
19:30
18
Apr
Dorpswille: Bulthap verzorgd door vrijwillgers
 Dorpshuis De Bult (opgeven vóór 15 april bij Jellie Boersma, zie ook 't Kontakt februari 2023 pag 6)
17:00
01
Mei
Oud papier inleveren
 Dorpshuis De Bult of bij Koopstra (Heerenveenseweg)
vanaf 24-04-2023
03
Jun
PS Kuiertocht
 Via onze dorpen
's morgens
12
Jun
Oud papier inleveren
 Dorpshuis De Bult of bij Koopstra (Heerenveenseweg)
vanaf 5-06-2023
17
Jul
Oud papier inleveren
 Dorpshuis De Bult of bij Koopstra (Heerenveenseweg)
vanaf 10-07-2023

Mist u iets in deze agenda

dat kunt u melden via agenda@ter-idzard.nl