17 januari infobijeenkomst werken met AED

Geplaatst op:05-01-2013

Geachte Dorpsbewoners,

Hierbij wil ik in samenwerking met Plaatselijk Belang, weer een oproep doen aan onze dorpsbewoners om zich als vrijwilliger aan te melden voor een introductieavond voor reanimatie en het werken met een AED ( Defibrillator ).

Door het afzeggen van wat oudere inwoners en verhuizingen hebben we toch wel weer behoefte aan nieuwe aanwas voor onze dorpen. Ik wil met name dan ook een oproep richten aan een ieder en vooral ook de wat jongere mensen in onze drie dorpen om zich als vrijwillige hulpverlener aan te melden om onze groep te komen versterken.
 
Deze instructieavond is dan ook voor iedereen die wil leren hoe men kan beoordelen of iemand een hartaanval ofwel een hersenbloeding heeft gekregen, het reanimeren en ook het werken met een defibrillator wordt op deze avond besproken.
Na deze avond is er de mogelijkheid om in een paar lessen te leren hoe u moet handelen, het reanimeren onder de knie te krijgen en te weten en te leren hoe de AED werkt.
 
Omdat we niet zo dicht bij een hulpdienst zitten en de eerste 6 minuten van levensbelang zijn, roep ik dan ook zoveel mogelijk inwoners van onze 3 dorpen op om deze avond te komen bezoeken.
Ook leden van sportverenigingen roep ik op om te komen, want ook vooral op een sportveld is het de laatste tijd jammer genoeg nogal eens nodig.
Hoe meer mensen het kunnen / weten hoe groter de eerste hulp voor onze naasten of medebewoners of sporters kan zijn. Want we doen het “met elkaar, en voor elkaar!”
 
Kom dus allen op 17 Januari naar dorpshuis “De Bult” om 19.30 uur.
Opgave vooraf is niet nodig, maar mocht u vragen hebben of dat u deze avond beslist niet kunt en wel graag ons wilt versterken, bel dan gerust.
 
 Met vriendelijke groet,
 
Suze Sanders
Tel: 0561 – 688401.