Gemeenteraad akkoord woningbouw Hamersweg Ter Idzard

Geplaatst op:05-02-2013

De weg is eindelijk vrij voor woningbouw aan de Hamersweg in Ter Idzard. De gemeenteraad van Weststellingwerf ging maandagavond 4 februari met grote meerderheid akkoord, alleen de fractie van WB was tegen, omdat er wel andere locaties zouden zijn. Enkele jaren geleden was er voor dit gebied een woningbouwplan voor de bouw van maximaal twaalf woningen, maar daar stak de Raad van State na een bezwaarschift een stokje voor, omdat er geen goede onderbouwing van woningbouwontwikkeling was. Dat heeft het college nu wel aangegeven en er mogen nu in twee fasen totaal zes woningen worden gebouwd. Twee bewoners van de Hamersweg spraken in tijdens de raadsvergadering. Annemieke Kruse wil graag, in verband met de verkeersveiligheid, op die nieuwe woningbouwlocatie een fiets- wandelpad, echter het college antwoordde dat dit geen prioriteit heeft omdat na metingen de verkeersdruk niet hoog is en bovendien moeten de kinderen dan de weg altijd weer oversteken vanaf dat fietspad met bomen. Tweede inspreker, Frieda Dietiker, is van mening dat er geen behoefte is aan nieuwe woningen, omdat er in Ter Idzard enkele woningen te koop zijn, dit in tegenstelling van het bestuur van Plaatselijk Belang, dat ook aan vooral jonge mensen de kans wil geven om te bouwen en om zodoende de krimp enigszins tegen te gaan en ondersteunt dit project van een paar jonge initiatiefnemers. Het woningbouwplan past in de structuurvisie van het bestemmingsplan en de huidige agrarische bestemming zal dan ook tot woningbouw worden gewijzigd.