CITO toets

Geplaatst op:05-02-2013

In heel Nederland maken de leerlingen van groep acht van de basisscholen vanaf dinsdag de eindtoets, de zogenaamde CITO toets. Zo ook op de openbare basisschool De Drie Dorpen in Oldeholtwolde. Juf Anja, gaf vóór negen uur eerst wat tekst en uitleg. De toetsen worden in drie dagen afgenomen. De leerlingen waren nauwelijks gespannen, want uiteindelijk is het maar een momentopname. Voor plaatsing in het voorgezet onderwijs wordt ook gekeken naar het advies van de school. Verder wordt ook gebruik gemaakt van het systeem Friese Plaatsingswijzer, wat een vervolgniveau aangeeft en wordt gebruikt voor de groepen zes, zeven en acht. In maart worden de resultaten van de CITO toets bekend gemaakt.