Veel belangstelling jaarvergadering PB

Geplaatst op:21-02-2013

In  het dorpshuis De Bult in Ter Idzard werd afgelopen woensdagavond  de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Ter Idzard, Oldeholtwolde en Nijeholtwolde gehouden. Naast de huishoudelijke agendapunten kwamen nog enkele verkeerszaken aan de orde. Nog steeds wordt het kruispunt Heerenveenseweg-Slingerweg-Parellelweg in Oldeholtwolde bij het oversteken als onveilig ervaren. Ook zijn de bermen langs de Scheeneweg en bij het kruispunt Kerkeweg-Ottersweg in slechte staat wat gevaarlijke situaties oplevert voor met name fietsers. Deze zaken kunnen eerst worden besproken in de gemeentelijke werkgroep verkeerszaken. Verder werd verslag gedaan van de commissies dorpskrant, website en archief. Inmiddels is een nieuwe stencilapparaat ter waarden van bijna € 5000,- voor het drukken van de dorpskrant ’t Kontakt aangeschaft, hetgeen de kwaliteit verbetert.

Na de pauze gaf Henk Vellinga uit Reduzum een inleiding over zonnepanelen, juist in deze dagen extra in het nieuws door problemen bij sommige panelen. In het dorp van de inleider is inmiddels veel ervaring met zonnepanelen op scholen, sportkantine en woningen, totaal 1000 panelen. Hij waarschuwde dat er goed moet worden gekeken naar de kwaliteit met keurmerk en/of certificaten, maar dat zegt niet altijd alles omdat panelen uit verre landen ook een certificaat hebben. Daarom zou de Nederlandse regering dit beter moeten controleren en certificeren. Het voordeligst aanschaffen in het dorp is dit collectief onder goede voorwaarden te doen. Verder wordt in sommige plaatsen in Nederland geprobeerd om op braakliggende terreinen zonnepanelen neer te leggen, hetgeen nog rendement voor de hoge grondkosten kan opleveren. Er is nog tijdelijk een subsidie van het rijk beschikbaar voor particulieren tot een maximum bedrag van € 625,-, maar deze subsidiepot is bijna leeg.