Aandacht voor veiligheid en vervoer in de dorpen

Geplaatst op:14-03-2013

Tijdens de themabijeenkomst ‘Veilig op (de) weg?’ van de Vereniging van klein dorpen Weststellingwerf (VKDW) werd op woensdagavond in het dorpshuis De Bult in Ter Idzard bekend dat het dorp De Hoeve als eerste in Noord Nederland is genomineerd voor het Keurmerk Veilige Woonwijk. Bewoners van wijken en dorpen kunnen het predicaat Veilige Woonwijk verdienen als ze initiatief nemen om de verkeersveiligheid in de buurt te verbeteren. Op verzoek van het ministerie heeft Veilig Verkeer Nederland de aanpak voor een keurmerk voor verkeersveiligheid uitgewerkt. VVN heeft daarbij gebruik gemaakt van de ervaringen die zij heeft met de Buurtacties Verkeersveiligheid en het Meldpunt Veilig Verkeer. De aanpak heeft de werktitel Buurtlabel Veilig Verkeer meegekregen. Een buurt verdient het label, als zichtbare beloning, wanneer bewoners en betrokken partijen gezamenlijk een wijkactie hebben opgezet en uitgevoerd. Het label toont dat de buurt bewust werkt aan de verkeersveiligheid. Het initiatief om het label te behalen kan door een ieder worden gestart. VVN helpt de initiatiefnemer te komen tot (de uitvoering van) een gezamenlijk activiteitenplan. Onlangs zijn in De Hoeve tal van veilig verkeersacties gehouden en projecten uitgevoerd. Wethouder Jack Jongebloed had waarderende woorden voor de initiatiefnemers en de bewoners in De Hoeve. “Vroeger hebben wij meer ingezet op de fysieke verkeersmaatregelen, maar we gaan nu meer naar de bewustwording en daarbij worden alle inwoners betrokken en in samenwerking met politie, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente”, aldus Jack Jongebloed.

Verder werd op deze avond door Margot Blaauw van Veilig Verkeer Nederland voorlichting gegeven over de meerwaarde en begeleiding van VVN. Gemeentelijke veiligheidsambtenaar Niek den Hooglander deed suggesties voor de toekomstige aanpak van verkeerszaken. Na de pauze werd door Sipke van der Meulen, senior beleidsmedewerker openbaar vervoer van de provincie een inleiding gehouden over de toekomstige vervoervormen. Hij gaf aan dat de provincie steeds meer het accent legt op de behoefte van vervoer voor inwoners en bezoekers en beter de vraag en het aanbod wil regelen om lege stoelen in de bus te voorkomen. Ook wil de provincie meer doen aan betere locaties voor veilige fietsenstalling voor de openbaar vervoer reizigers. De provincie is ook bereid particulier lokale initiatieven op het gebied van vervoer te ondersteunen. De avond werd geleid door Richard Bakkenes, voorzitter VKDW.