Henk Robben genomineerde Re-integratieprijs 2012

Geplaatst op:20-03-2013

De Re-integratieprijs 2012 van de gemeente Weststellingwerf is gewonnen door Pets Place, dierenwinkel in Wolvega. Deze prijs is voor ondernemers die zich het afgelopen jaar hebben onderscheiden op het gebied van re-integratie van (langdurig) werklozen. Volgens de gemeente Weststellingwerf en de Commerciële Club Weststellingwerf is dit een prijs waard. De prijsuitreiking vond dinsdagavond plaats in Home Center Wolvega door Pyt Liemburg van de gemeente Weststellingwerf.  Iedereen, ondernemers, werknemers, inwoners, ambtenaren of burgers hebben een ondernemer kunnen voordragen voor de re-integratieprijs 2012. Belangrijk bij de inzendingen was dat het ging om activiteiten die leiden tot de verbetering van arbeidsperspectief van bijstandsgerechtigden, langdurig werklozen en burgers met een gesubsidieerd dienstverband. Overigens zijn creativiteit en eigen initiatief van de ondernemer hierin even belangrijk als het meewerken aan gemeentelijke initiatieven op het gebied van re-integratie. De overige twee genomineerden waren Home Center en Henk Robben van Friesland Schroot uit Wolvega. De genomineerden ontvingen een oorkonde. De gemeente Weststellingwerf en de Commerciële Club Weststellingwerf hebben in totaal 16 inzendingen ontvangen.