Verbouw dorpshuis kost bijna 2 ton

Geplaatst op:04-04-2013

Het bestuur van de Stichting Dorpshuis De Bult in Ter Idzard heeft tijdens de jaarlijkse vergadering tekst en uitleg gegeven aan de gebruikers, donateurs en andere belangstellenden over de komende grote verbouwplannen. Op dit moment zijn er twee zalen, een grote en een kleine. De kleine zaal wordt nu groter, omdat de ingang en de hal aan de zijoostkant vanaf het parkeerterrein van het gebouw komt en daardoor meer ruimte komt. In de kleine zaal met een capaciteit van ongeveer 40 personen komt een kleine bar, biljart, stamtafel en dergelijke, kortom een gezellige ontmoetingsplaats. Aan de achterkant van het dorpshuis komt een kleine vergaderruimte, die tevens dienst doet als kleedruimte voor toneeloptredens. De grote zaal blijft in stand, maar krijgt wel flinke aanpassingen om het sfeervoller te maken. Ook komen er in het hele gebouw energiebesparende maatregelen. Het hele plan kost bijna twee ton. Inmiddels is er bijna één ton aan toezeggingen door diverse fondsen en ruim 39.000 euro aan subsidie van de provincie en gemeente. Dat betekent dat de stichting zelf nog 65.000 euro moet opbrengen, waarvan 31.000 eigen werkzaamheden door vrijwilligers  en 10.000 euro uit de reserves. Het ontbrekende deel van 24.000 euro moet nog komen uit giften, het uitgeven van renteloze leningen en dergelijke. Komende weken worden deze acties georganiseerd. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in de tweede helft van mei beginnen en enkele maanden zullen duren. De laatste activiteit voor de verbouw van De Bult zal op 11 en 12 mei de tentoonstelling ‘25 jaar kantklossen’ zijn.