Nieuwe ontwikkelingen Snel Internet

Geplaatst op: 20-02-2017

“Begin deze maand hebben de Provinciale Staten ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten om middels een tender een achtergestelde lening in de markt te zetten ten behoeve van de aanleg van een breedbandinternet netwerk. De bijbehorende stukken kunt u vinden op: http://www.fryslan.frl/bestuur/statenvergaderingen_3250/

Zo meldde Oscar Verbree van de Gemeente Weststellingwerf aan Plaatselijk Belang en andere betrokkenen van het Glasvezelproject.

 

De strategie die nu verder gevolgd wordt, is als volgt:

  • Begin februari 2017: vooraankondiging openstelling tender (criteria)
  • Mei 2017: openstelling tender
  • Juli 2017: start voorbereiding door marktpartij
  • De aanleg kan naar verwachting in de tweede helft van 2017 starten.

 

In iets begrijpelijker taal: Er wordt een soort aanbesteding gedaan, waarop bedrijven die het glasvezelnet in heel Friesland willen aanleggen kunnen inschrijven. De aanbieder die aan de meeste criteria voldoet, zoals open netwerk voor meer aanbieders en zoveel mogelijk adressen aansluiten, krijgt dan de opdracht, waarbij de overheid via de achtergestelde lening aan dat bedrijf garanties geeft. Het bedrijf wat het gaat doen moet een net zo groot bedrag inleggen omdat de aanleg totaal rond de 60 miljoen zal zijn.

De constructie die moest zorgen voor aanleg van een glasvezelnetwerk zoals die in eerdere berichten was gemeld is hiermee dus van de baan, maar de realisatie lijkt toch een feit te worden. Hopelijk kan begin 2018 de schop in de grond maar misschien zelfs eerder.
Waar er begonnen wordt is ook nog afwachten want er zal natuurlijk begonnen worden, daar waar de meeste aansluitingen gerealiseerd kunnen worden die gelijk gaan betalen zodat er zo snel mogelijk abonnementsgeld binnenkomt.

Begin maart is er een bijeenkomst in het gemeentehuis van Wolvega waar Kabelnoord uitleg komt geven hoe zíj het zouden willen gaan doen met de aanleg. Deze partij heeft al glasvezel aangelegd op sommige plaatsen en wil graag met een lokaal initiatief, DFMopGlas, dit gaan verzorgen voor heel Friesland. Zodra de datum van deze bijeenkomst bekend is wordt dit op diverse media bekend gemaakt.


Mocht er meer nieuws zijn, dan krijgen we dat via de gemeente door.
 

 


Tekst: Redactie
Fotos: website Friesland op Glas