Symposium Schrieversronte

Geplaatst op: 06-05-2017

Beste meensken,

Zoas jim misschien al lezen hebben orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte i.s.m. de Historische Vereniging van Oosterwolde e.o., de Historische Vereniging van Appelscha e.o. en de Vereniging Historie Westststellingwerf op vri'jdag 19 meie et Symposium 1517 - 2017. Dat symposium is in et MFA in Berkoop en begint om 13.00 ure. Iederiene is daor van hatte welkom, de toeganspries is € 10,-
In de bi'jlaoge (klik hier) vienen jim veul meer gegevens over o.e. et pergramme en over hoe aj' je anmellen kunnen. Et stok mag uteraord ok bruukt wodden veur infermaosie naor jim leden en dörpsgenoten toe!

Wi'j hopen een hieleboel van jim te zien op de 19e meie,

Mit vrundelike groeten,
veur de orgenisaosie.

Sietske Bloemhoff


Tekst: Sietske Bloemhoff
Fotos: Internet