Steeds minder weidevogels langs de Tjonger

Geplaatst op: 07-05-2017

In natuurreservaat 'de Oolde Kuunder', de oude naam van de Tjonger, werd vrijdagavond een excursie gehouden, waaraan tien natuurliefhebbers met verrekijkers deelnamen. Freddy de Vries, natuurgids van het It Fryske Gea en vogelkenner uit Oldeholtpade, vertelde op boeiende wijze over de cultuurhistorie en natuurontwikkeling van dit gebied. Wat opviel is dat het natuurgebied steeds droger wordt. Ook zijn er nauwelijks weidevogels meer. De watersnip wordt zo langzamerhand zeldzaam. Maar alles is nog niet verdwenen, zo is de baltsvlucht nog te horen en broeden in dit gebied nog de blauwborst, waterral en de koekoek. Volgens Freddy de Vries wordt ook de visotter regelmatig waargenomen.


Tekst & Foto's: Lenus van der Broek