Nieuws over Samobiel in onze dorpen

Geplaatst op: 05-06-2017

Onder de naam Samobiel Ter Idzard zijn Jelle Frans van der Woude, Geesje Postma en ondergetekende bezig geweest met het uitwerken van stopplaatsen en routes.
De stopplaatsen zijn mede gekozen door het invullen van de enquête onder de inwoners, deze winter. We hebben er nog een heel stel logische plaatsen aan toegevoegd en zo is er een netwerk van verschillende route mogelijkheden ontstaan. We hebben nu voor alle drie dorpen een naam gekozen om er aan mee te kunnen doen.

We willen de eerste belangstellenden uitnodigen om zich aan te melden als chauffeur of als passagier. Dat aanmelden kan via http://teridzard.samobiel.nl/. Nadat u zich heeft aangemeld, kunt u de routes bekijken.


Tekst: Rob de Kan