Oproep voor denktank voor project 'De Reis'.

Geplaatst op: 30-07-2017

De organisatoren van 'De tael van et hatte' zoeken dorpsgenoten die mee willen denken over het gestalte geven van het project 'De Reis', een community-art programma van Keunstwurk.
Dit project is een meerjarig traject waarbij kunst en cultuur inzet zijn voor een duurzame verandering in het dorp. Vanuit de gemeenschap moet een sociaal vraagstuk hiervoor de aanleiding vormen.
De vraag is wat we als inwoners van De Drie Dorpen, daarmee kunnen of willen.
We kunnen nadenken over het vergroten van de betrokkenheid  bij het dorp van nieuwkomers  en het participeren van ouderen en jongeren in de toekomst.  We  zouden  ook kunnen denken aan activiteiten die het verenigingsleven  een boost geven of nieuwe samenwerkingsverbanden in het dorp of samenwerking  op cultureel/sociaal gebied met andere dorpen.  Het plan moet wel in verbinding staan met het project `De tael van et hatte`. Als het plan goedgekeurd wordt,  komen er ook middelen om het doel te bereiken.

Klik hier voor meer info. De info is gericht aan de verenigingen in onze dorpen. Maar is ook van toepassing op belangstellenden die geen lid zijn van een vereniging.

 


Tekst: Organisatoren 'De tael van et hatte'/redactie
Fotos: Internet