Rabobank sponsort project 'De tael van et hatte'

Geplaatst op: 21-09-2017

Terwijl de medewerkers van het Dorpsarchief ‘Idzawolde’ van Ter Idzard, Nije- en Oldeholtwolde donderdag nog bezig waren om alle stukken weer op te ruimen na het Sneupersweekend, werd het sponsorcontract voor ‘De tael van et hatte’ 2018 ondertekend.
Rabobank Heerenveen Zuidoost-Friesland is hoofdsponsor van ‘De tael van et hatte’, een project in Ter Idzard dat op 5 en 6 oktober 2018 zal plaatsvinden.

‘De tael van et hatte’ is één van de 32 voorstellingen die vallen onder ‘Under de Toer’. De projecten zijn gebaseerd op de geschiedenis van een plaatselijke kerk, in dit geval de Bonifatiuskerk in Ter Idzard.
Reinier Reitsma vertegenwoordigde de Rabobank en Sigrid Hamelink en Marian Dirksma tekenden het sponsorcontract namens de organisatie.

Op 2 oktober a.s. is de officiële start van het project in Dorpshuis ‘de Bult’ voor alle dorpsbewoners. Naast veel informatie en actief deelnemen aan het programma kan men zich dan ook al opgeven voor de workshops en repetities die worden gehouden voor de opvoering in oktober volgend jaar.


Tekst & Foto's: Projectgroep De tael van et hatte