Taalavond voor project 'De tael van et hatte'

Geplaatst op: 26-01-2018

Een aantal inwoners uit de dorpen Ter Idzard, Oldeholtwolde en Nijeholtwolde hadden zich opgegeven voor de taalactiviteiten binnen het project voor de Culturele Hoofdstad LF2018: ‘De tael van et hatte’. Met taalactiviteiten wordt bedoeld, het zelf schrijven of vertalen van teksten, die onderdeel kunnen worden van het project.

Op woensdagavond was in het dorpshuis De Bult in Ter Idzard de eerste schrijfavond met het thema ‘Thuis’. Samen gingen zij op zoek naar woorden die met het ‘thuis zijn‘ te maken hebben en lieten zich inspireren door teksten van andere schrijvers.

Er kwamen op deze schrijfavond ook verhalen over loskomen van thuis. Schrijven mag in alle talen en het is leuk om ook verhaal in je moedertaal te schrijven, maar ook in de Stellingwerfse streektaal. Sietske Bloemhoff, directeur van de Stellingwerver Schrieversronte, was op deze avond aanwezig en ging de aanwezige schrijvers ondersteunen.

Zie ook de website: www.detaelvanethatte.nl


Tekst & Foto's: Lenus v/d Broek