Algemene Ledenvergadering PB

Geplaatst op: 23-02-2018

Afgelopen woendagavond werd de jaarlijkse ledenvergadering van PB gehouden. Naast de standaard zaken, als jaar- en financiële verslagen van het bestuur van PB, de dorpskrant, website en dorpsarchief, werd er stilgestaan bij de dorpsvisie. Door ziekte van Inge Meijners en Jan Porton werd het voorzitterschap en de presentatie dorpsvisie door Rob de Kan gedaan.

Er werd afscheid genomen van 4 leden van het bestuur: Inge Meijners, Koos Wagenaar, Geesje Postma en Margot Dijkstra. Zij kregen een presentje.
Irma Wiegersma is nieuw in het bestuur en kreeg gelijk de taak van notuliste toebedeeld. PB zou heel graag meer nieuwe bestuursleden vinden, want ze blijven nu over met 4 man en Cory Hiemstra die uit nood nog steeds de penningmeesterstaken uitvoerd, maar geen lid meer is van het bestuur.

Tot slot gaf Inne IJntema, de ondernemer van het jaar voor de gemeente Weststellingwerf, een presentatie over zijn bedrijf. 


Tekst: Redactie
Fotos: Marijke de Kan