IMF-subsidie voor 23 projecten in Zuidoost Fryslân

Geplaatst op: 16-01-2020

Het Iepen Mienskipsfûns Zuidoost Fryslân van de provincie Fryslân verstrekt in de derde ronde subsidie aan 23 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er bijna € 400.000,- naar leefbaarheidsprojecten in deze regio.

 

Projectenpitch

Op woensdagavond organiseerde Zuidoost Fryslân in ’t Buurthuus in Noordwolde een projectenpitch. Negen Initiatiefnemers kregen de kans in vijf minuten hun project te presenteren aan het adviesplatform. Ook werd gehoord waar de aanvragers op moeten letten bij het indienen van een subsidieaanvraag. Uit Weststellingwerf werden drie plannen toegelicht,  uitbreiding Dorpshuis De Bult in Ter Idzard, exploitatie voormalig schoolgebouw Triangel Steggerda en het Mystery project brandstofloze motor van Wardenier. Het platform vroeg bij de projecten wat nadere toelichting en adviseert de provincie over eventueel een bijdrage.

Stichting MOM zet ouders in hun kracht

De stichting Moeders Ondersteunen Moeders (MOM) gaat workshops organiseren waarmee ze moeders (en vaders) van kinderen met een beperking in hun kracht zetten. Doel is dat moeders sterker worden, elkaar weten te vinden en informatie uitwisselen zodat het makkelijker wordt om een kind met een beperking op te voeden en te begeleiden in diens leven. Voor dit project ontvangt de stichting € 3.000,-. Het project kost € 7.992,-.

Iepen Mienskipsfûns

Vanaf januari 2020 kunnen initiatiefrijke Friezen weer subsidie aanvragen uit het IMF. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad. Deze eerste subsidieronde is van 13 januari tot en met 6 februari 2020 (17.00 uur). Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.

 


Tekst & Foto's: Lenus van der Broek