Vacature beheerder(s) dorpshuis De Bult

Geplaatst op:14-02-2020

Dorpshuis De Bult is de ontmoetingsplek voor de inwoners, verenigingen en organisaties van de dorpen Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde. De huidige beheerders hebben te kennen gegeven per 1 oktober 2020 hun werk te willen overdragen. Daarom is het bestuur van stichting dorpshuis De Bult op zoek naar kandidaten voor de functie van beheerder. De functie kan worden vervuld door meerdere personen.

Functieomschrijving

Het beheer omvat alle taken die nodig zijn om het dorpshuis goed te laten functioneren. De taken bestaan uit contacten met belangstellenden, relaties en bezoekers, zoals offertes uitbrengen, ontvangst, bediening, contacten met leveranciers en alle daarbij behorende ondersteunende taken zoals agendabeheer, voorraadbeheer, administratie, schoonmaak. Het aantal gasten per keer varieert van 5 tot 150 personen voor bestuursvergaderingen, koersbal- en biljartmiddagen, toneeluitvoeringen, muziekavonden, bruiloften, partijen, uitvaarten enzovoorts. Bijzonder is dat het dorpshuis beschikt over een buitenaccommodatie. Hier worden ook de jaarlijkse dorpsfeesten gehouden. Goed om te weten is dat het dorpshuis niet beschikt over een uitgebreide keuken, wel over uitstekende relaties met cateringbedrijven.

Eigenschappen

Goed gevoel voor wat het dorpsleven vraagt van dorpshuis en beheerder(s)

Een grote gastvrijheid, betrokkenheid, beschikbaarheid en inzet van tijd

Zelfstandig dienstverlenend ondernemerschap op basis van uitstekende contactuele eigenschappen

Flexibel, onregelmatig werken, avonden en weekenden moeten geen bezwaar zijn

Horen, Zien en Zwijgen is een belangrijke eigenschap

Het beheren van een dorpshuis is een manier van leven, het loopt door je gewone leven heen. Je werkt niet van acht tot vijf, maar het is er altijd.

 

Plaats in de organisatie en beloning

Het beheer vindt plaats op basis van een pachtovereenkomst tussen het bestuur van de stichting en de beheerder(s). De beheerder is conform de pachtovereenkomst verantwoordelijk voor zijn eigen deel van de organisatie en voor zijn eigen inkomen. Het bestuur draagt zorg voor het in goede staat houden van het gebouw en het merendeel van de inventaris.

Informatie en reacties

Contactpersoon namens het bestuur is de voorzitter:

Douwe Smitstra

Ruskemadenweg 10

8476 AC ter Idzard

Voor telefonische informatie of het maken van een afspraak is hij bereikbaar op 06 112 267 96

Uw sollicitatie kunt u tot en met vrijdag 6 maart 2020 per mail sturen naar d.smitstra@hetnet.nl

Alle contacten zijn vertrouwelijk en worden uitsluitend gedeeld met het bestuur na uw uitdrukkelijke toestemming. Het bestuur heeft een geheimhoudingsplicht. 


Tekst:Stichtingsbestuur Dorpshuis De Bult