Vervening in onze dorpen

Geplaatst op:26-11-2020

Willem Jongsma heeft een boeiend stuk geschreven over de vervening in onze dorpen. Hij beschrijft het ontstaan van het hoog- en laagveen na de laatste ijstijd. Toen de aarde opwarmde. 
De ontstaansgeschiedenis van onze dorpen komt in dit stuk, dat van vele illustraties is voorzien, aan de orde.

Voor allen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van onze dorpen, is 'Vervening, streekgeschiedenis van Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde" een aanrader.

Het artikel van Willem is te lezen via https://www.ter-idzard.nl/historie/vervening. Veel leesplezier.


Tekst:Redactie