Oproep over onderduikers

Geplaatst op: 30-04-2021

Het dorpsarchief Idzawolde doet een oproep aan alle (oud-)inwoners, die nog iets weten van onderduikers en/of evacués in de dorpen Ter Idzard, Oldeholtwolde en Nijeholtwolde die noodgedwongen huis en haard hebben moeten verlaten i.v.m.het oorlogsgeweld tijdens de oorlogsperiode 1940-1945.

Als u nog iets weet waar deze mensen in onze dorpen ondergedoken hebben gezeten, dan stellen wij het op prijs dat u dit aan ons doorgeeft. Wij zullen dit vervolgens in een overzicht in ons archief bewaren.

Alleen al een adres of verwijzing naar een adres, zou ons een heel eind verder helpen.

U kunt ons berichten via archief@ter-idzard.nl of via een van de commissieleden (zie advertentie voorin dorpskrant)


Tekst: Joop Sanders
Fotos: Archief