Bijeholtwolde opent een nieuw hotel

Geplaatst op:06-09-2021

Ondertussen zijn de meeste bloemen die in de ingezaaide bermen staan in Nijeholtwolde en Nijelamer uitgebloeid. Met veréénde krachten van de buurtbewoners mogen we wel zeggen dat dit een geslaagd project is geworden. Iedereen die langs de Heirweg, Weerdijk en Stadburen is langs geweest, heeft kunnen genieten van de verscheidenheid van de bloemen.

Helaas stond er in sommige delen Sint Jacobskruiskruid, welke zeer giftig zijn voor mens en dier. Aanraking via de huid is al voldoende om het gif binnen te krijgen! Voordat het Sint Jacobskruiskruid zichzelf kon uitzaaien hebben Feike en Mira het zoveel mogelijk uitgestoken en weggehaald.

 

Het bermenproject was ook genomineerd voor het groene lintje. We zijn bij de laatste 3 geëindigd en dit was wat de jury over ons project te zeggen had:

“De jury prijst de wijze waarop ons bermenproject tot stand is gekomen.

Het komt uit de bevolking, uit de buurt zelf. Het gebruik van inheemse wilde bloemen, op kleine schaal, is niet alleen voor de bijen maar ook voor vlinders heel belangrijk. Mensen zijn zich er vaak niet van bewust wat een klein stukje bloemrijke berm aan verbetering van de biodiversiteit te weeg kan brengen. Het bermenproject is een geweldig voorbeeld dat anderen stimuleert om ook actief te worden. De jury is zeer positief over de betrokkenheid van de oudere en jongere bewoners uit de buurt die meedoen aan het project en de sociale samenhang die dat teweeg brengt. Belangrijk in het creëren van een duurzame wereld is dat groen en sociaal in Nijeholtwolde hand in hand gaan.”

 

Dankzij de inspiratie van Sigrid Hamelink wordt er door de lokale ondernemers en de buurtbewoners gestart met het project Bijenhotel. Er komt een Bijenhotel aan de Weerdijk aan de overkant van Weerdijk 9. Het geraamte is ondertussen al gerealiseerd door Sigrid Hamelink en Roelof de Vries. Nu start de aankleding van het Bijenhotel en kunnen de buurtbewoners meedoen aan het creatief invullen van het hotel.

 


Tekst:Mira Becude
Fotos:Mira Becude en Sigrid Hamelink