Kunstwerk Bijeholtwolde onthuld

Geplaatst op:30-10-2021

Op vrijdagmiddag werd het kunstwerk Bijeholtwolde aan de Weerdijk in Nijeholtwolde onthuld door wethouder Mariska Rikkers en de kunstenaar Sigrid Hamelink die het beeld ontwierp.

Bijeholtwolde is een buurtinitiatief voor bloemrijke bermen in Nijeholtwolde en Nijelamer. Het idee om de bermen aan de Heirweg, Stadburen en Weerdijk in te zaaien met inheemse kruiden werd uitgevoerd onder toezicht van de gemeente Weststellingwerf. In het voorjaar van 2020 bestonden de werkzaamheden uit: maaien, frezen, uitharken, zaaien, rollen, uitharken en bewateren. Dit werd door buurtgenoten gedaan. Ook het jaarlijks terugkerend onderhoud, zoals maaien en maaisel afvoeren, is in handen van de buurt. 

Ter inspiratie werd hiervan een instructiefilmpje op YouTube gemaakt, Het gebruik van inheemse wilde bloemen, op kleine schaal, is niet alleen voor de bijen maar ook voor vlinders heel belangrijk. Mensen zijn zich er vaak niet van bewust wat een klein stukje bloemrijke berm aan verbetering van de biodiversiteit te weeg kan brengen. Het bermenproject bevordert ook de sociale samenhang. Op het project is een QR-code aanwezig om meer informatie te raadplegen.

 


Tekst:Lenus van der Broek
Fotos:Lenus van der Broek en René Koordes