PB jaarvergadering goed bezocht

Geplaatst op: 23-02-2023

De jaarvergadering van Plaatselijk Belang op woensdag 22 februari is goed bezocht.
Niet alleen door belangstellenden uit onze dorpen. Maar ook de 'politiek' was vertegenwoordigd.

Naast het doornemen van de jaarverslagen was er gelegenheid tot discussie over een aantal onderwerpen.
Zo kwam het idee over fietspaden in onze omgeving, de plaatsing van een brug over de Tjonger en de aanpassing van een vissteiger in dit riviertje aan bod.
Ook ergernissen als water op de weg, dat na een hoosbui niet kan 'weglopen' werden besproken.

Na de pauze vertelde oud veehandelaar Bonne Speerstra enthousiast een aantal anekdotes uit zijn werkzame leven.


Tekst: Redactie
Fotos: Harry Bouman