Adviesbureau W. van der Zwaan

 

Een bord  aan de kant van de Idzardaweg in Ter Idzard: W. van der Zwaan Adviesbureau. Een adviesbureau dat zich volgens dat bord bezighoudt met allerlei soorten van onderzoek: naar de bodem, de waterbodem, de aanwezigheid van archeologisch materiaal en  naar asbest. Bovendien geeft Van der Zwaan managementadvies.

Wie staat achter dit bord? Een man, Wil van der Zwaan, 53 jaar oud, die civieltechnisch is opgeleid. Die bij de Grontmij is begonnen, één van de drie grote ingenieursbureaus die zich in Nederland met de zorg en ontwikkeling van het landschap bemoeiden: Heidemij, Grontmij en Oranjewoud. Bij de Grontmij werd Wil van der Zwan in 1980 geconfronteerd met een nieuw verschijnsel in ons land: bodemverontreiniging. In Lekkerkerk was dat voor het eerst aan de hand. Een woonwijk op vervuilde grond gebouwd, stond maandenlang in het nieuws. Dat probleem aanpakken was een kolfje naar de hand van Wil van der Zwaan. Hij was zich meer en meer gaan interesseren in alles wat met de bodem te maken had.  Studeerde in de tussentijd milieukunde.  

In 1985 ging Van der Zwaan bij baggerbedrijf Johan Klip in Lekkerkerk werken. 5 jaar later begon hij voor zichzelf. “Consulmij” was de naam van het bedrijf dat zich, hoe kan het anders, met bodem- en waterbodemonderzoek bezig hield. De eenmanszaak groeide in tien jaar naar een bedrijf met 100 personeelsleden. Van der Zwaan bouwde goede contacten op met waterschappen, gemeentes en provincies in Nederland.  Er kwam rond het jaar 2000 een moment dat er gekozen moest worden voor doorgroeien naar een verdubbeling van het bedrijf. Wil van der Zwaan vond het genoeg, verkocht het bedrijf aan Baas Waddinxveen. Bleef er nog wel 2 jaar als directeur werken.

Inmiddels waren paarden een grote rol in zijn leven gaan spelen. In Benschop hadden hij en z’n vrouw  Wilma “Benschop Stables”opgezet, de paarden stonden in Zweden, Duitsland en Nederland in training.   

Kennissen hadden een KI-station voor Friese paarden in Ter Idzard gestart. Als dependance van een bedrijf in Noord-Holland. In Friesland  kwam het niet van de grond. De Van der Zwaans kochten het bedrijf aan de Idzardaweg en begonnen daar naast hun Benschop Stables een eigen KI-station. Toen stond het bord “KI-station Friesland” aan de kant van de weg. Want Wil van der Zwaan was gestopt met werken in de bodemsector. Hij zou zich verder bezighouden met het bouwen aan het paardenbedrijf van zijn vrouw in Ter Idzard.  Maar dat bedrijf wordt hobby. Nog steeds met 15 paarden en een groot terrein waar getraind kan worden. Maar het het KI-station wordt opgeheven. Wil van der Zwaan, die wel degelijk intensief met de paarden bezig is, hij traint ze en zit tijdens de wedstrijden soms op de sulky, begint zijn vroegere werk toch wel te missen.

Hij begint een adviesbureau. Heeft ruime ervaring. Kent veel mensen. Houdt zich dus weer volop met de bodem bezig. Niet door het allemaal zelf te doen, maar als een waterschap, een gemeente of een andere overheid een bodem of waterbodemonderzoek wil doen of watermonsters wil nemen, dan kan Van der Zwaan dat regelen. Om een voorbeeld te noemen, hij heeft onlangs meegewerkt aan het ontwerpen en ontwikkelen van een grindwasinstallatie en het verzorgen van de daarbij benodigde vergunningen in Almelo. En er zijn nieuwe zaken bijgekomen: je kunt tegenwoordig niet overal zo maar gaan bouwen, je moet ook kijken of er waardevolle zaken uit het verleden in de bodem te vinden zijn. Het Europese verdrag van Malta bepaalt dat moeten worden nagegaan of er op een bepaalde plek archeologische vondsten gedaan kunnen worden. Van der Zwaan bekijkt in een dergelijk geval eerst oude kaarten die kunnen duidelijk maken wat er zich op die plek heeft afgespeeld. Als hij een cliënt een verklaring overlegt, voorkomt dat een nader onderzoek dat zomaar 5 tot 10 duizend euro kost. Van der Zwaan overweegt zijn dochter voor dit soort onderzoeken bij zijn bureau te betrekken. Zijn zoon, Mark, is al in dienst. Die houdt zich onder andere bezig met het opsporen van asbest in de bodem. Een onderzoek in de buurt van Harderwijk leverde verontrustende resultaten op. Mark doet zijn werkzaamheden vanuit Rotterdam.

En verder…Verder is het schoonmaken van  vervuilde grond nog steeds een hoofdmoot.  Zo is Van der Zwaan betrokken bij de grondbank IJsselgrond. Daar komt vervuilde grond binnen en zorgen ze er voor dat die grond opnieuw gebruikt kan worden.  Bijvoorbeeld bij de havenaanleg in Kampen. Ook daar werkt Van der Zwaan aan mee.  Zit  in het managementteam. Rustig leven is er dus niet bij. Wel is er tijd om zo nu en dan een wedstrijd te winnen op de drafbaan in Wolvega, En die dan op te dragen aan kleinzoon Noah.