Boeken

 

 

Niet alle boeken uit de lijst zijn nog bij de uitgevers te bestellen. Er is een grote kans dat u ze nog in de Bibliotheek van Wolvega kunt lenen.

ISBN Titel Schrijver Uitgever 1ste uitgave Inhoud
 9078594012 Fokke van Lute vertelt Ike Naafs-Loman, Geert Lantinga Vereniging Historie Weststellingwerf 2006 Verhalen over vroegere tijden in het Nederlands
 9064660174 Her en der deur et oolde Wolvega Fokke van Lute Stichting Stellingwerver Schrieversronte 1980 Verhalen over vroegere tijden in het Stellingwerfs
  De Vrije Natie der Stellingwerven H.T. Oosterwijk  van Gorcum 1952 De vroegere geschiedenis van de Stellingwervers
  ... maar de toren ging niet verloren ten Have, Oldenhof, Verkooijen, van Weer- denburg, Bijlsma Eigen beheer 1990 Geschiedenis van de Roomsch Katholieke gemeenschap in Weststellingwerf
 9064660786 De regio tijdens de tweede wereldoorlog W.H. de Vries Stichting Stellingwerver Schrieversronte 1995 De Duitse bezetting in Weststellingwerf
 9064660271 Veldnaemen    (deel 1) Ph. Bloemhof- de Bruyn Stichting Stellingwerver Schrieversronte 1982 Verklaring van veldnamen van omgeving Nijeholtpade en Nijeberkoop
 9064660352 Veldnaemen    (deel 2) Ph. Bloemhof- de Bruyn Stichting Stellingwerver Schrieversronte 1984 Verklaring van veldnamen van omgeving Donkerbroek
 9064660522 Veldnaemen    (deel 3) Ph. Bloemhof- de Bruyn Stichting Stellingwerver Schrieversronte 1988 Verklaring van veldnamen van omgeving Ter Idzard, Oldeholtwolde en Nijeholtwolde
 9064660654 Veldnaemen    (deel 4) O. de Vent Stichting Stellingwerver Schrieversronte 1991 Verklaring van veldnamen van omgeving Fochteloo
 9061717272 Ald Ark A. Mulder Fryske Akademy 1990 Afbeeldingen van boeren gebruiksvoorwerpen
 9010030032 Onze Folklore S.J. van der Molen  Elsevier 1980 Diverse feesten het jaar rond
 9064696403 Geschiedenis van Oranjewoud R.L.P. Mulder - Radetzky en B.H. de Vries Caneletto - Alphen a/d Rijn 1989 Landhuizen in Oranjewoud
 9080331619 Van Tilgrup tot Lemsterrijn Jelle Hagen Waterschap de Stellingwerven 1997 Polder- en Waterschappen van Weststellingwerf
 9080331619 Het land van Stellingwerf Fokke Middendorp Nieuwsblad Stellingwerf 1997 Foto's en verhalen van de dorpen in Weststellingwerf
 903302009 Gedenktekens in Friesland 1940 - 1945 C. Reitsma Friese Pers 1980 Monumenten van slachtoffers van de Duitse bezetting
 9033013568 Leven op het platteland Jan A. Niemeyer Friese Pers 1986 Verhalen over de boere werkzaamheden in onze omgeving
 9033013045 Friesland 1940 - 1945 H.V. Kampen Friese Pers 1980 Over het leven tijdens de tweede wereldoorlog
 9090111958 Molens van het Noordererf S.J. van der Molen en Paul Vogt De Walburg Pers 1979 Foto's en informatie van molens in noord Nederland
 906011423x Klokkenstoelenvan het Noordererf S.J. van der Molen en Paul Vogt De Walburg Pers 1978 Foto's en informatie van klokkenstoelen in noord Nederland
 9060114159 Romaanse kerken van het Noordererf S.J. van der Molen en Paul Vogt De Walburg Pers 1981 Foto's en informatie van kerken in noord Nederland

 9063680090

Volksverhalen uit vroegere eeuwen Pieter Terpstra De Kroniek Leeuwarden 1980 Verhalen rond het haardvuur
 9051940483 De barre winter van 1890 - 1891 Hans de Jong Van Wijnen Franeker 1990 IJsfeesten in Friesland
 9021828421 Folklore in het dagelijks leven Ton de Joode Sythoff Alphen a/d Rijn 1981 Folklore, volksverhalen, volksgeloof en bijgeloof
 9050980067 Weststellingwerf Han Wielinck, Elmer Koole, J. de Vlieger en Harry de Vroome Vensterboek Oosterwolde 1986 Bundeling van schrijvers over de geschiedenis van beide Stellingwerven
 9064660514 Klokkenstoelen van Stellingwarf in woord en beeld Sietske A. Bloemhoff Stichting Stellingwerver Schrieversronte 1988 Afbeeldingen, bouwtekeningen en beschrijvingen van klokkenstoelen in de Stellingwerven
 9080968811 Oorlogstekens in Weststellingwerf W.R. Nijholt en J.J. van der Meer Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. 2005 De historische achtergronden van reeds bestaande en nieuwe opgerichte oorlogsherdenkings-tekens
 9064661294 Archeologie van de Stellingwerven Sake Jager en Evert van Ginkel Stichting Stellingwerver Schrieversronte 2005 Archeologische vondsten in de Stellingwerven met vele interessante tekeningen, reconstructies en foto's
 9789080968820 Ter Idzard tussen 1900 en 2005 Gerrit de Vries Stichting Behoud Streekhistorie 2007 Een beeldverhaal over 100 jaar van alle woningen en zijn bewoners van dit dorp met veel foto's. Plattegronden uit 1904 en 2007
 9789080968844 Olde- & Nijeholtwolde tussen 1900 en 2005 Gerrit de Vries Stichting Behoud Streekhistorie 2007 Een beeldverhaal over 100 jaar van alle woningen en zijn bewoners van deze dorpen met veel foto's. Plattegronden uit 1904 en 2007
 90646610409 Bronnenboek W. Jongsma en G. Lantinga Stichting Stellingwerver Schrieversronte 2000 Wegwijzer naar de historie van Oost- en Weststellingwerf
 9001962726 Grote Historische Provincie Atlas   Wolters-Noordhoff Atlasprodukties 1992 Friesland 1853 - 1856. Kaarten op schaal 1:25000
 9789078594000 Weststellingwerf, doorkijk naar een boeiend verleden. Ike Naaf-Loman en G. Lantinga Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. 2011 De beknopte geschiedenis van West- stellingwerf met prachtige hedendaagse foto's.
 9789492052094 Vervening en Verveners in Friesland W. Visscher Wijdemeer Leeuwarden 2015 Zéér uitgebreide historische geschiedenis van de vervening in onze omgeving