Klokkenstoel Nijeholtwolde

 

De gerestaureerde Klokkenstoel Nijeholtwoldeklokkenstoel te Nijeholtwolde werd op 8 juli 1982 officieel door de toenmalige en wethouder Meine Nijenhuis in gebruik gesteld door de klok te luiden over dit aloude veendorp Nijeholtwolde. Eigenaar is de stichting “Alde Fryske Tsjerken” te Leeuwarden. Genoemde stichting heeft in samenwerking met de ruilverkaveling “Midden Tjonger” de restauratie uitgevoerd. De leden van de plaatselijke commissie van toezicht over de kerk van Ter Idzard werden ook belast met het toezicht op genoemde klokkenstoel.

Een klokkenstoel was in het verleden niets bijzonders of een bezienswaardigheid, veel zijn er afgebroken of verkommerd zoals deze in Nijeholtwolde. Oldeholtwolde en Ter Idzard hadden ook een klokkenstoel maar deze zijn in het verleden afgebroken.

Klokkenstoelen vindt men hoofdzakelijk in de vier noordelijke provincies en geven een prachtig voorbeeld van primitieve carillonbouw. Klokluiden is vooral in zuidoost Friesland een grote liefhebberij het Sint Thomasluiden is hier een voorbeeld van en vindt tussen Kerst en Nieuwjaar nog steeds plaats in Katlijk en Oudehorne. In 1900 worden klokkenstoelen genoemd op een lijst van voorlopige monumenten, maar er wordt verder geen aandacht aan besteed. In 1965 wordt een klokkenstoel route opgenomen in de Friese reeks “TIPS voor TRIPS”.

De grotere belangstelling heeft er toe geleid dat na 1945 meer dan één klokkenstoel is gerestaureerd, zo dus ook die van Nijeholtwolde, voorheen was de stoel eigendom van de kerkvoogdij van Wolvega, genoemde stichting is dan nu eigenaar.

 

 

 

 

 


 

In 1698 was er al een klokkenstoel iKerkNijeholtwolden Nijeholtwolde. De oude kerk wordt afgebroken en er dient op order van de Grietman een nieuwe kerk te worden gebouwd. Er wordt een bestek gemaakt voor een kerk met een spits torentje waarin een luidklok kan hangen, ter grote van de vorige met drie ramen zowel aan de zuidkant als aan de noordkant. Daar er geen geld is besluiten de kerkvoogden een grootgrondbezitter, namelijk Dr Beuckers, die eigenaar was van een "Stelle" (is boerderij) om hulp te vragen, maar deze weigert. Er wordt dan maar besloten een klokkenstoel te bouwen. Volgens bronnen is dit een dubbele stoel geweest maar niet erg solide, want in 1734 wordt weer een klokkenstoel gebouwd. In 1788 is deze ook weer aan vervanging toe, er worden 9 eikenbomen aangekocht bestemd voor de stoel. De oude luidklok wordt ingeruild voor een geheel nieuwe, het geheel kost dan fl 753,- In 1874 komt er weer een klokkenstoel gebouwd door H. Hoogkamp voor de som van fl 756,- Deze klokkenstoel zal het ruim 100 jaar, zij het met pijn, uithouden. Dan wordt, zoals vermeld, de huidige klokkenstoel in 1982 gebouwd. Een sieraad voor Nijeholtwolde.

Y. Duursma