Monumenten

 

Onder monumenten wordt hier verstaan de gebouwen die op de Rijks Monumentenlijst staan. Dit zijn twee waardevolle gebouwen, daarnaast zijn er diverse beeldbepalende gebouwen, die een historische waarde hebben en de geschiedenis van vroeger nog zeer goed uitstralen.

Rijksmonumenten

Ter Idzard heeft twee rijksmonumenten; het kerkje aan de Idzardaweg 61, dat in het bezit is van de Stichting Âlde Fryske Tsjerken en wordt beheerd door de Plaatselijk Commissie. Het tweede gebouw is een oud arbeidershuisje ook aan de Idzardaweg op nummer 80, dat nog in particulier bezit is.

   Kerkje Ter Idzard.

Rijksmonument Ter Idzard  Arbeidershuisje Ter Idzard

 

Beeldbepalende gebouwen

Voor een overzicht van gemeentelijke monumenten verwijzen wij u naar de website van de Gemeente Weststellingwerf

Oorlogsmonumenten

 Klik op de foto voor meer informatie.

Nijeholtwolde

Ter Idzard