WOII

 

 

Nijeholtwolde

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 17 september 1944, kondigde de Nederlandse regering een algehele spoorweg-staking af. Men wilde hiermee zoveel mogelijk het vijandelijke vervoer en troepenconcentraties beletten.

De Duitsers brachten met eigen personeel het treinverkeer weer opgang. Het verzet besloot om dit in onze omgeving te voorkomen. Men wilde de treinen laten ontsporen bij Nijeholtwolde.
De sabotage werd ontdekt en de schade werd weer hersteld, voordat er een trein gepasseerd was.

Om een voorbeeld te stellen, kreeg het hoofd van de Zoll-politie te Wolvega (Funk) de opdracht om drie gevangenen uit het Huis van Bewaring te Leeuwarden te halen en op de plaats waar de sabotage was ontdekt, neer te schieten.
 
  Dat lot trNijeholtwolde Monumentof Nicolaas Veltman, Roelof Algra en Marcel Leiser. Deze drie ongelukkigen werden op 12 oktober 1944 naar Nijeholtwolde gebracht.
  Daar werden de drie mannen terechtgesteld.
  
  Ter nagedachtenis aan deze drie mannen werd op 4 mei 1981 aan de spoorlijn nabij de spoorwegovergang bij Nijeholtwolde een
  herdenkingsmonument door burgemeester mr. L.G. Boelens onthuld.

  Het sobere monument, bestaande uit een grote zwerfkei met daarin aangebracht een tweetal kruizen en de Davidster
  (de slachtoffers waren nl. katholiek, gereformeerd en Joods) is geadopteerd door obs "De Drie Dorpen".

  Voor meer info over dit monument klik hier


kranslegging  Jaarlijks wordt o.a. door een tweetal kinderen uit de bovenbouw van de basisschool een krans gelegd.

  Ook vertegenwoordigers van onze gemeente en vaak een behoorlijke groep belangstellenden zijn bij deze plechtigheid aanwezig.

 

 

 

 

 

 

Oorlogsmonumenten 

Nijeholtwolde

Ter Idzard
  Nijeholtwolde      Ter Idzard

 

Het tweede eenvoudige monument is geplaatst ter nagedachtenis aan een vliegtuigongeluk tijdens WO II.

Aan de Idzardaweg in het weiland tussen de percelen nr. 104 en 106, is op 14 september 1942 een Halifax bommenwerper neergestort. Tijdens een luchtgevecht boven onze gemeente werd de Halifax, die op terugtocht naar Engeland was, door een Duits gevechtsjager geraakt. De bemanning kond zich met parachutes redden en het toestel stortte hevig brandend om vier uur 's morgens in het weiland neer. (note red.: Volgens onderzoeker Lieuwe Boonstra kreeg het vliegtuig motorpech tijdens de terugtocht en na enkele rondjes boven ons gebied is het neergestort, hiebij was geen Duitse gevechtsjager bij betrokken)

Hoewel de bemanning verspreid over onze gemeente veilig is neergekomen, zijn ze uiteindelijk allemaal door de Duitsers opgepakt. Wel hebben zij de oorlog overleefd na 2.5 jaar gevangenschap.

De steen is op initiatief van de Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. geplaatst en op 4 mei 2005 onthuld. Plaatselijk Belang heeft nu de zorg van het onderhoud op zich genomen. Plaatselijke bewoners zorgen er voor dat dit monument er netjes bijstaat, waarbij een tekstplaatje aangeeft wat hier in de oorlog heeft plaatsgevonden.

 

Halifax Steen Weiland
Halifax          Gedenksteen    Plaats van neerkomst

 

 

Gesneuvelde Canadezen in Oldeholtwolde

Het verhaal van de twee gesneuvelde Canadezen op 12 april 1945 , opgetekend door Wessel Vochteloo is hier te lezen.

 

75 jaar bevrijding

In het kader van de 75e herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft Joop Sanders een artikel geschreven over de bevrijding in ons gebied.
Dit artikel is eerder in 't Kontakt van maart 2020 gepubliceerd.