(foto Lenus van der Broek)

Bonifatiuskerk

De Bonifatiuskerk in Ter Idzard, ook wel ‘het kerkje’ genoemd, is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Het dagelijks beheer wordt gedaan door de Plaatselijke Commissie (PC). Die bestaat uit vrijwilligers uit de omgeving.

Het kerkje is niet meer in gebruik voor wekelijkse religieuze vieringen. Daarvoor kunt terecht bij de Hervormde Gemeente in Oldeholtpade/Nijeholtpade. Klik hier voor meer info.

Het kerkje wordt gebruikt voor culturele activiteiten, als trouwlocatie en voor rouwbijeenkomsten. Hiervoor is de kerk te huur.

Ieder herfst- en winterseizoen verzorgt de commissie Cultuur In Ter Idzard (CITI) een aantal concerten.

Daarnaast huisvest het kerkje  - na een grondige restauratie in 2009/2010 - het archief van Dorpsarchief Idzawolde.
Voor vragen en onderzoek bent u iedere donderdagmorgen (uitgezonderd juli/augustus) tussen 10 - 12 uur welkom in de kerk. Nadere info via archief@ter-idzard.nl.

De Bonifatiuskerk heeft een rijke historie. Hiervan is veel in dit archief terug te vinden. Een deel ervan vindt u ook op deze website.

Ieder jaar in de maanden juli en augustus doet het kerkje mee aan “Tsjerkepaad”. Tijdens dit jaarlijkse evenement zijn vele Friese kerken geopend voor het publiek.

Tenslotte willen wij er op attent maken dat u “Vriend van de Bonifatiuskerk”  kunt worden. Uw financiële bijdrage wordt gebruikt om de kosten voor het periodiek onderhoud en de organisatie van activiteiten te bekostigen.