Verbouw Dorpshuis 2013

 

Verzoek om bijdrage in de verbouw dorpshuis ‘De Bult’

Op 10 december 2012 zijn de plannen voor de verbouw van ons dorpshuis met de inwoners van onze dorpen doorgesproken. De aanwezigen waren erg enthousiast over de plannen. De laatste puntjes zijn op de i gezet. De bouwaanvraag is bij de gemeente ingediend. De definitieve tekening vindt u op deze .  (zie link onderaan pagina)

Ook de investeringskosten en de exploitatie zijn op 10 december doorgenomen. We hebben inmiddels een flink bedrag bij elkaar van meerdere fondsen, maar we zijn er nog niet!!  De aanwezigen waren van mening dat, als we als inwoners de schouders er met elkaar onderzetten, het tekort in de investering best valt te dichten.

Conclusie: de verbouw gaat beginnen. Van plannen maken gaan we nu naar de uitvoering.

Voor de verbouw hebben we 3 zaken nodig: we hebben materialen, geld en mensen die actief mee  willen werken nodig.  Dat zijn ook de 3 manieren waarop u kunt bijdragen: sponsoring van materialen, een financiële bijdrage en/of een bijdrage als vrijwilliger. 

Jaarlijks bezoeken we alle inwoners van het dorp met het verzoek om een financiële bijdrage. Dit jaar krijgt ons bezoek een bijzonder karakter. We gaan u dit keer vragen om een bijdrage speciaal voor de verbouw. Als het klaar is kunnen we weer jaren genieten van een aan de tijd aangepast sfeervolle ontmoetingsplek voor alle inwoners van jong tot oud!

 

Onze vragen zijn:

Wilt u dit jaar een extra financiële bijdrage leveren? 

Dat kan op 2 manieren: u schenkt ons een bedrag of u koopt aandelen in de verbouw. De aandelen zijn er van € 20, € 50 en € 100. Op onze jaarlijkse bijeenkomst wordt door middel van loting een aantal aandelen terug betaald. U ontvangt geen rente en het kan best een flink aantal jaren duren voordat u uw geld terug hebt, maar u krijgt het wel terug! 

 

Wilt u als vrijwilliger een bijdrage leveren?

Dat kan op heel veel manieren: Er moet gesloopt, gemetseld, getegeld, geverfd worden, maar ook voorbereid, opgeruimd en schoongemaakt. Bent u een aanpakker, klusser of een vakman? Als u aangeeft waar u goed in bent dan zorgen we voor een passende klus. 

 

Particulier of bedrijf?

Deze vragen zijn voor u als inwoner bedoelt, maar mogelijk heeft u een eigen bedrijf. Ook dan kunt u ons prima helpen met een financiële bijdrage, met voordelige aanbiedingen van materialen of uren van medewerkers. In de vorm van sponsoring zijn de kosten ook nog eens aftrekbaar voor de belastingen. We kunnen vast ook wel iets voor u terugdoen. 

 

We bezorgen een formulier huis-aan-huis waarop u kunt aangeven hoe u wilt bijdragen. Dat formulier komen we persoonlijk bij u afhalen. Mocht u vragen vooraf hebben dan mag u ons, als bestuur,  uiteraard benaderen via de secretaris, jbethlehem@fiberworld.nl 06-46047779 of via de bouwcommissie,   wama.scheenstra@wxs.nl  Ook bij u aan de deur kunt u uw vragen, maar ook uw ideeën aan ons kwijt.

Misschien wilt u al eens overwegen wat u een passende bijdrage vindt?

Bestuur dorpshuis De Bult

Tekening Verbouw 2013