Monumenten

 

Onder monumenten wordt hier verstaan de gebouwen die op de Rijks Monumentenlijst staan. Dit zijn twee waardevolle gebouwen, daarnaast zijn er diverse beeldbepalende gebouwen, die een historische waarde hebben en de geschiedenis van vroeger nog zeer goed uitstralen.

Ook gedenkstenen ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog treft u hier aan.

Rijksmonumenten

Ter Idzard heeft twee rijksmonumenten; het kerkje aan de Idzardaweg 61, dat in het bezit is van de Stichting Âlde fryske Tsjerken en wordt beheerd door de Plaatselijk Commissie. Het tweede gebouw is een oud arbeidershuisje ook aan de Idzardaweg op nummer 80, dat nog in particulier bezit is.

Kerkje in de steigers
Rijksmonument Idzardaweg 80
 

Beeldbepalende gebouwen

Op dit moment is de gemeente Weststellingwerf bezig een inventarisatie te maken welke gebouwen in onze dorpen hiervoor in aanmerking komen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Steunpunt Monumentenzorg Fryslân.

Na deze inventarisatie zal de lijst uitgedund worden tot een lijst met panden met een cultuur-historische waarde. Zodra deze lijst klaar is (medio 2010) zullen wij afbeeldingen van de gebouwen uit onze dorpen plaatsen.

 Inventarisatie tot 1994 (Jongere Bouwkunst 1850 1940)

Oorlogsmonumenten

 Klik op de foto voor meer informatie.

Nijeholtwolde

Ter Idzard