Onderwijs

 

Buitenschoolse opvang

Wollewaps
 
p/a Geert Lammerslaan 21
8421 RV Oldeberkoop
0561-451139

Kinderopvang

't Hummelhûs
 
Hoofdweg 221
8474 CG Oldeholdpade
0513-541414

Openbare Basisschool

De Striepe
 
Hoofdweg 193
8474 CE Oldeholtpade
0561-688500

Protestants christelijk onderwijs

De Adelaar
 
Heerenveenseweg 36
8471 BG Wolvega
0561-613817

Protestants christelijk onderwijs

De Wegwijzer
 
Paulus Potterstraat 19
8470 AC Wolvega
0561-614688

Speciaal onderwijs

De Triade
 
Andries Veenstrastraat 27
8471 AW Wolvega
0561-612294

Voortgezet onderwijs

Linde College
 
Drafsportlaan 22
8472 AS Wolvega
0561-691700

Voortgezet onderwijs

AOC Terra
 
Paulus Potterstraat 33
8471 VM Wolvega
0561-618818