Scholen en kinderopvang

Scholen (basis- en voortgezetonderwijs)

"De drie dorpen school", de basisschool in Oldeholtwolde, is per 2015 opgeheven. De meeste kinderen uit de 3 dorpen gaan nu naar de Openbare Basis school in Oldeholtpade. Klik hier om de website van OBS De Striepe te bekijken

Scholen voor Voortgezet onderwijs zijn er in Wolvega en Heerenveen.

Kinderopvang (en peuterspeelzaal)

In Oldeholtpade is een locatie van 't Hummelhus. Daar zijn creche en peutergroepen, als ook buitenschoolse opvang.
In de peutergroepen is er ook een aantal dagdelen de mogelijkheid om uw kind naar de peuterspeelzaal te brengen.

Voor meer info zie: https://kinderopvang.thummelhus.nl/oldeholtpade/#dagopvang-oldeholtpade