Info ANBO afd. Oldeholtpade - Ter Idzard

 

Weet U waar de ANBO voor staat ?  

De ANBO is een onafhankelijke belangen -en emancipatie organisatie voor alle vijftig plussers in Nederland, ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwing, maatschappelijke of politieke opvatting.
De ANBO komt op voor de individuele- en voor de collectieve rechten, alsmede de belangen van de vijftig plussers.
De Bond is zowel  landelijk, provinciaal als gemeentelijk actief in het belang van onze leden in de samenleving.

 

De ANBO heeft de volgende doelstellingen:

1e   belangenbehartiging
2e   sociale en culturele activiteiten
3e   bevordering van actieve deelname aan het maatschappelijk leven
4e   het bevorderen tot het behoud van een zolang mogelijke zelfstandigheid
5e   het verlenen van een zo goed mogelijke service aan de leden: denk aan het verzekeringspakket enz.
 
  
     
SENIORENVOORLICHTING

Zoals U weet, bestaat er al jaren in Weststellingwerf een groep van mensen, die als senioren voorlichters werkzaam zijn.

De adressen en telefoonnummers staan in de gemeentegids of op www.weststellingwerf.nl
Ook U kunt een beroep doen op deze mensen, die U willen bijstaan met allerlei problemen:

  • Vragen rond het minimabeleid o.a. over kortingsbonnen etc.
  • Kan ik een vergoeding krijgen bij de maaltijd bezorging ?
  • Heb ik recht op een vervoersvoorziening ?
  • Hoe vul ik een formulier in ?
  • Hulp bij aanvraag kwijtschelding waterschap- en gemeentelijk belastingen.


U heeft recht op deze vergoeding en het is geen bijstand, maar een soort subsidie !!!

Informatie, advies en hulp bij het invullen van formulieren.
Publiekscentrum in het Gemeentehuis.
Adres: Griffioenpark 1 te Wolvega
Tel. 0561-691234
Uiteraard geld dit telefoonnummer voor alle ouderen

Meer informatie over de landelijke ANBO vindt u op website www.anbo.nl

 

PS. Sinds april 2012 is de ANBO Afdeling Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde gefuseerd met ANBO Afdeling Oldeholtpade.