Bezienswaardigheden

Wat is er nog verder te bekijken of te bezoeken?

Hieronder een overzicht met de nodige informatie:

Wat  Waar Hoe
Eendenkooi Nijeholtwolde, Kooiweg

 Telefoon: 0513-633102 of

 email: stoffelbaas@gmail.com

Zwerfkeien oriëntatietafel Oldeholtwolde, Ottersweg  
Bonifatius Kerk Ter Idzard, Idzardaweg

 email: kerkje@ter-idzard.nl

Taalgrensbord Tjonger Oldeholtwolde, Ottersweg  
Diverse oorlogsmonumenten Ter Idzard, Idzardaweg
Nijeholtwolde, Stadburen
 
Klokkenstoel Nijeholtwolde, begraafplaats