Info Bedrijvenvereniging Oldeholtpade e.o.

 • BVO

  Op 6 oktober 1986 is de Middenstandsvereniging Oldeholtpade opgericht.
  De vereniging stelt zich ten doel:

  Het ondersteunen, promoten en begeleiden van de plaatselijke ondernemers. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door het bevorderen, verstevigen en in stand houden van de onderlinge contacten, alsmede het gezamenlijk naar buiten treden als ondernemers.  
      
  Op de jaarvergadering in mei 2003 is het besluit genomen om de naam van de vereniging te wijzigen in Bedrijven Vereniging Oldeholtpade e.o. Bedrijven die gevestigd zijn in Oldeholtpade, Nijeholtpade, Ter Idzard en De Hoeve kunnen lid worden van de vereniging. 
      
  Momenteel heeft de vereniging 42 leden. Twee keer per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden. Op deze voor- en najaarsvergadering wordt er tijd ingeruimd om actuele economische zaken met elkaar te bespreken of is er een gastspreker. Ook wordt één keer per jaar een bezoek gebracht aan een bedrijf. 
      
  De vereniging heeft het beheer van de informatieborden aan de oost- en westzijde van ons dorp. Ook zorgen wij ervoor dat de kerstverlichting in ons dorp wordt opgehangen. Een heel bijzondere activiteit van onze vereniging is wel geweest het uitgeven van het boek "Oldeholtpade tussen 1900 en 2000".  
   

  Op dit moment heeft het bestuur de volgende samenstelling:

  Voorzitter Rob Mol
  Scheenbospad 14 Oldeholtpade
  Telefoon

  0561-616220

  E-mail info@pidee.nl
     
  Penningmeester     Gerrit Jan Prakken
  G.F. Vosstraat 12 Oldeholtpade
  Telefoon 0561-689232
  E-mail info@prakkenedelmetaal.nl
     
  Secretaris Jeen van Zuiden
  Idzardaweg 57B Ter Idzard
  Telefoon 0561-689290
  E-mail jeen.vanzuiden@xs4all.nl
     
  Alg. Bestuurslid Nico Potyk
  Westerhofstraat 9 Oldeholtpade
  E-mail n.potyk@topba.nl