Info Dorpsarchief Idzawolde

 

Begrip

Het Dorpsarchief wordt sinds 1999 beheerd door de Archiefcommissie onder de paraplu van Plaatselijk Belang.

 

Doel

Door de commissieleden worden gegevens, documenten, kaarten, ansichtkaarten en foto’s over onze 3 dorpen verzameld, gerangschikt en gecodeerd.

In het winterseizoen komt deze groep éénmaal per week (donderdagmorgen) bij elkaar om de documenten te registreren en te documenteren. D.m.v. een dan gemaakte trefwoorden-/codelijst en de computer ontstaat er een verwijzing naar gecodeerde archiefopslag.

Plaats

De locatie was het dorpsarchief is in het Dorpshuis, waar het een eigen ruimte had sinds februari 2004. Vanaf september 2010 zit het archief in het gerestaureerde kerkje van Ter Idzard. Adres: Idzardaweg 61 Ter Idzard.

Toegang

Via een van de commissieleden J. Punter, J. Sanders, is het archief toegankelijk. Een overzicht van wat er in het archief aanwezig is vindt u via onderstaande link "Archieven"

 

Commissieleden
Dhr. J. Punter Mvr. K. Hornstra-van Elselo
Dhr. J. Sanders Mvr. Tj. Diever-Woudstra

 

Subcommissies
Dhr. F Scheenstra Digitaliseren van videobanden

Mvr. S. Hogeling

Mvr. S. Postma

Mvr. T. Spin

Updaten van de Eeuwboeken
Dhr. H. Scheenstra  Interviews met oud-dorpsgenoten
Mvr. K. Hornstra Beheer van krantenknipsels
Dhr. R. Koordes Fotografisch vastleggen van gebouwen
vacant Invoeren/bijhouden van database

 

Links
Help het dorpsarchief Oproep om via gepubliceerde foto's ons van aanvullende informatie te voorzien.
Dorpsarchieven.nl Site waar u de nodige foto's over onze en andere dorpen van Friesland kunt vinden.
Eeuwboeken

Info over het verkrijgen van de eeuwboeken in de herdruk.

Archieven Overzicht wat er in het dorpsarchief aanwezig is (pdf-bestand)
Fries Kaartenkabinet Oude plantekeningen van gebouwen en omgeving
Oude kaarten Zéér gedetailleerde vanaf 1600
Archeologie

Weblog van Jelle Frans vd Woude (Ter Idzard)

Oude kaarten van Friesland Oude kaarten in combinatie met Google Maps/Earth
De Friese Waterlinie Film over de verdedigingswerken (Schansen) uit de 17de eeuw, verteld door Karst Berkenbosch
Tijdreis over 200 jaar Unieke methode om 200 jaar kadasterkaarten te bekijken