Info Even Bijspringen

 

In het voorjaar van 2005 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang het initiatief genomen om te onderzoeken of er in onze drie dorpen behoefte bestaat aan een groep vrijwilligers die hand- en spandiensten kan verrichten voor inwoners. Het bestuur achtte het niet uitgesloten dat er dorpsgenoten zijn die nog geen professionele hulp nodig hebben maar die wel gebaat zijn bij het helpen met kleine karweitjes. 
Hierna hebben de bestuursleden van Plaatselijk Belang alle inwoners van onze dorpen bezocht en gevraagd of men tijd en zin had om af en toe klusjes voor mededorpsbewoners te doen.
Ook is gevraagd of men graag gebruik zou maken van een vrijwilliger bij het doen van bepaalde werkzaamheden die door omstandigheden, leeftijd of tijdelijke ziekte, niet meer of moeilijk uitgevoerd kunnen worden door de mensen zelf. 
Veel dorpelingen wilden graag de handen uit de mouwen steken.
Aanzienlijk minder mensen zaten verlegen om hulp.
Dit laatste wil niet zeggen dat er niets gedaan kan worden en Plaatselijk Belang heeft daarom een drietal mensen gevraagd om aan de hand van de uitslag van het onderzoek na te gaan of het zinvol is om een vrijwilligersteam in onze drie dorpen op te zetten. 
Deze kleine commissie heeft aan de hand van gesprekken met de mensen die wel hulp kunnen gebruiken het bestuur van Plaatselijk Belang geadviseerd om te starten met een vrijwilligersteam. 
In de eerste plaats zal er bekendheid gegeven moeten worden aan het bestaan van het vrijwilligersteam. Om dit doel te bereiken is er een folder uitgegeven namens Plaatselijk Belang waarin staat vermeld wat de bedoeling is van de opzet en bij wie men terecht kan. 
Een team is nu actief en staat  klaar om binnengekomen hulpaanvragen te coördineren en om deze verzoeken te honoreren.

Het coördinatie team bestaat uit:  
Bartje Efdeé             telefoon 688780
Willem Jongsma           ,,       613138
Annemieke Kruse         ,,       688808