Info Feestcommissie


Hierbij willen wij u een overzicht geven van die dingen, die wij zoal gedurende een jaar organiseren 

Februari:
In deze maand proberen wij iets voor de jeugd van de middelbare school te organiseren. In de voorjaarsvakantie van de lagere school draaien wij op vrijdagmiddag een film voor de jeugd van groep 1,2,3 en later op de middag een film voor groep 4,5 en 6. ’s Avonds draaien wij een film voor de gehele bevolking vanaf de middelbare school of doen we een speurtocht of iets dergelijks.
 
Maart:
De 1e vrijdag van de maand is onze jaarlijkse dorpsquiz. Dit is een avond voor iedereen in onze drie dorpen vanaf de basisschool. Alleen algemene kennis heb je hier bij nodig om mee te doen. Voor deze avond kan men zich opgeven met een team van 5 personen of individueel en bij dat laatste wordt men in een team ingedeeld. Uiterlijk 25 teams kunnen mee doen. “Wie het eerst komt het eerst maalt.”
 
Pasen:
Rond Pasen is er voor de basisschooljeugd een eierzoektocht.
 
Zomermaanden:
In de zomer (afhankelijk van de schoolvakanties!) hebben wij 4 dagen dorpsfeest voor de inwoners van de 3 dorpen. Dit bestaat uit:

  • Donderdagavond officiële opening van de feesten met aansluitend een sportgebeuren.
  • Vrijdagmiddag voor de 55-plussers en een avond voor de dorpsbewoners
  • Zaterdag een dag voor jong en oud en s’avonds feest tot in de kleine uurtjes.
  • Zondag een fietstocht (een lange en een korte versie)

 September:
Drie Dorpenloop. Een jaarlijks evenement voor jong en oud. Zorg dat u/jij goed voor de dag komt en houdt je hierdoor fit.
 
Herfst:
De jaarlijkse openbare vergadering van de feestcommissie met de dorpsbewoners over de afgelopen feesten en de feesten voor het komende jaar. In de herfstvakantie draaien wij voor de jeugd van de lagere school op de laatste vrijdag een film voor groep 1,2,3 en later op de middag voor groep 4,5,6. Later op de avond draaien wij een film voor de gehele bevolking vanaf de middelbare school.
 
Winter: 
Mocht er echter in de wintermaanden animo voor nog een bonte avond of iets dergelijks zijn, laat dit dan horen op de jaarvergadering!  
 
Er kan per jaar van het bovenstaande schema afgeweken worden.