Info Advendo Omni Actief

 

  • Totstandkoming Beheerscommissie Advendo Omni Actief

 

Door stichting omniveld is het sportveld achter het dorpshuis omgeturnd naar een multifunctioneel terrein, geschikt voor sport, spel, culturele uitingen en extra parkeergelegenheid.

Nadat de plannen van de stichting zijn gerealiseerd is het veld dat voorheen bezit was van korfbalvereniging Advendo overgedragen aan stichting het dorpshuis.

Al voor deze overdracht zijn een aantal mensen door het stichting bestuur van het Omniveld benaderd om zich in te zetten voor het Omniveld. In de vergadering van stichting het dorpshuis, gehouden op 26 februari is in overleg met de benaderde personen besloten om het beheer van het veld uit te laten voeren door een commissie welke zelfstandig functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het dorpshuis.

  • taakverdeling commissieleden

Voorzitter:                                           Jan Willem Strampel               

Secretaris & penningmeester:            Martijn Scheenstra                  

Algemeen lid                                        Menno Nijenhuis                    

Algemeen lid                                        Bob de Boer

 

                             

 

  • Doelstelling

De commissie heeft de volgende doelstellingen:

  -          Het instandhouden en exploiteren van het terrein met de daarbij behorende materialen

  -          De inwoners van de drie dorpen betroken houden bij het veld.

  -          Contact onderhouden met de diverse gebruikers

  -          Het stimuleren van nieuwe initiatieven

  -          Het veld en of materialen verder optimaliseren voor algemeen gebruik voor de inwoners  van de drie dorpen.

  -          Het voeren van een gezond financieel beleid zodat er geld beschikbaar is en blijft voor

het up-to-date houden van het veld en de huidige en nieuwe activiteiten en initiatieven.

Oproep aan alle bewoners van de drie dorpen:

Heeft u bruisende ideeën of ziet u graag iets verwezenlijkt op het Omniveld !!!!!

Benader een van de commissieleden en we gaan samen kijken hoe we het een en ander tot stand kunnen brengen.