Meldpunt verkeersonveiligheid

 

Uw melding, wat gebeurt ermee?

·  Medewerkers van het Meldpunt bekijken altijd de verkeerssituatie ter plekke. Tijdens de verkeersschouw worden er foto's gemaakt en de bevindingen opgeschreven. Mocht blijken dat het nodig is, dan wordt er verder onderzoek gedaan. U moet daar bij denken aan snelheidsmetingen, verkeersintensiteitsmetingen, enquêtes, enzovoort.

·  Er wordt een verkeersveiligheidsadvies opgesteld.

·  Als blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een verkeersonveilige situatie dan wordt het advies doorgestuurd naar de wegbeheerder (gemeenten, de provincie Fryslân, Rijkswaterstaat of het waterschap) met het verzoek om een reactie.

·  In hoeverre een verkeerssituatie wordt aangepast, hangt af van de visie en de mogelijkheden van de verantwoordelijke wegbeheerder.

·  Daar blijft het niet bij. De medewerkers van het Meldpunt houden u verder nauwkeurig op de hoogte van het resultaat van uw melding.

·  En dit alles kost u niets!

 

Met wat voor meldingen kun u bij het Meldpunt Verkeersonveiligheid terecht?

·  Snelheidsproblemen

·  Infrastructurele problemen

·  Onduidelijke verkeerssituaties

·  Problemen bij de schoolomgeving

·  En alle andere verkeersonveilige situaties die u tegenkomt

Hoe kunt u het Meldpunt bereiken?

Meldpunt Verkeersonveiligheid Fryslân
De Knobben 100
9202 XJ DRACHTEN


http://friesland.vvn.nl/

Het Meldpunt Verkeersonveiligheid Fryslân is een initiatief van 3VO district Fryslân.

Bel altijd als het gaat om verkeersonveiligheid!

Meldpunt verkeersonveiligheid   Wordt er in uw straat veel te hard gereden door het autoverkeer? Krijgt u als fietser nooit voorrang van rechts? Durft u uw kinderen niet lopend naar school te laten gaan? …

 

Meldt dit soort verkeersonveilige situaties bij het Meldpunt Verkeersonveiligheid van VVN district Fryslân. (het vroegere 3VO)

  vvn
   
       meldpunt verkeersonveiligheid