Vissen

Voor het vissen in alle wateren is een Vispas nodig, die u op het postkantoor of bij een Sportvisclub kunt kopen (zie www.desnoek.nl) . Jeugd van 14 jaar en jonger hebben een Jeugdvispas nodig.

 

Tjonger

Aan de Tjonger (Ruskemadenweg) zijn een drietal ruim aangelegde vissteigers in een Ecologische Verbindingszone. Hier mag u met een Vispas, gebruik van maken. Even verderop is er een trailerhelling aangelegd. Deze is destijds in overleg/samenwerking van 't Wetterskip Fryslân en Plaatselijk Belang aangelegd.