Streekgeschiedenis Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde

Willem Jongsma heeft een interessant artikel geschreven over de vervening in onze dorpen. Hij schrijft over de onstaansgeschiedenis waarbij de opwarming van de aarde na de laatste ijstijd een rol heeft gespeeld bij het vormen van het hoog- en laagveen.

Uit de Middeleeuwen stammen de eerste documenten die aangeven dat er mensen in het gebied waarin onze dorpen zich bevinden, werd bewoond. Zij begonnen uit het veen turf te steken. Het waren vooral de kloosters die zich met de turfwinning bezig hielden.
Eeuwenlang is dit doorgegaan.

In dit artikel beschrijft Willem hoe onze dorpen zijn ontstaan, wat de bestaansmiddelen waren en hoe de bewoners zich ontwikkelden door de eeuwen heen.
Verschillende illustraties verduidelijken het verhaal.

Voor allen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van onze dorpen zal 'Vervening, streekgeschiedenis van Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde een boeiend relaas zijn. 

Veel leesplezier.

 

Lees het artikel geschreven door Willem Jongsma