Alde Fryske Tsjerken

 

 Plaatselijke commissie Ter Idzard 

Interview restauratie kerkje Ter IdzardDe Stichting Alde Fryske Tsjerken stelt zich ten doel kerkgebouwen in Friesland te bewaren die historisch en monumentaal  waardevol zijn.
Door ontkerkelijking en ontvolking worden vele kerken niet of nauwelijks meer gebruikt.
Vaak ontbreekt bij de eigenaren het geld voor onderhoud en raken de kerkgebouwen in verval.
De Stichting is opgericht in 1970 en in 1978 werd de kleine fraaie kerk van Ter Idzard voor het symbolische bedrag van één gulden overgenomen van de kerkvoogdij van Ter Idzard en Oldeholtwolde met een bijbetaling van f. 15.000,-.

Op 6 juni 1978 is een vijf leden tellende commissie geïnstalleerd voor het beheer van het gebouw.
Een plaatselijke commissie is een werkgroep van vrijwilligers van de Stichting Alde Fryske Tsjerken in elke plaats waar de Stichting één of meer bezittingen heeft.
Deze commissie heeft o.a. tot taak:
  

  1. het stimuleren en onderhouden van de lokale belangstelling voor de plaatselijke bezittingen der Stichting en  voor de Stichting zelf.
  2. het werven van fondsen voor restauratie en onderhoud van de bezittingen der Stichting ter plaatse
  3. het onderhouden van het contact met de huurders van deze objecten en het zoeken van, indien gewenst, nieuwe huurders ervoor.
  4. het beheren van de objecten en het toezicht houden op het gebruik en de staat van onderhoud ervan.

 
Naast de kerk van Ter Idzard is ook de klokkenstoel van Nijeholtwolde bezit van de Stichting en het beheer hiervan behoort eveneens tot de taak van de plaatselijke commissie.
Oorspronkelijk bestond de commissie uit vijf personen. Aanvankelijk heerste er optimisme over een mogelijke restauratie op niet al te lange termijn. In de loop van de jaren bleek het vinden van een goede bestemming voor het gebouw echter een te moeilijke opgave. Dit is er de belangrijkste reden van dat er tot nu toe geen restauratie heeft plaats gehad.

Per 2006 is er een nieuwe plaatselijke commissie geïnstalleerd en heeft na gesprekken met de Stichting een positievere kijk op de toekomst gekregen. Hoewel de kerk, door gebrek aan onderhoud, zich op dit moment in een slechte status bevindt, heeft de Stichting belooft dat binnen korte tijd de kerk weer wind en water dicht gemaakt zal worden. (2007) Dit zal dusdanig gebeuren dat het een onderdeel van de totale restauratie zal zijn. Deze totale restauratie zal +/- € 500.000 kosten. Deze kosten zullen zo veel mogelijk door subsidies en giften verwezenlijkt moeten worden. Daarom is de lokale commissie in samenwerking met de Stichting naarstig op zoek naar geldschieters, hierbij zullen ook kleine giften welkom zijn. Binnenkort wordt hiervoor een speciale rekening geopend.
   
Momenteel bestaat de commissie uit vier leden; Egbert Kanis (contactpersoon), Joop Sanders, Albert van den Berg en Poke Oosterhof.


Voor de historie van het kerkje klik hier.

Restauratie

De financiële middelen voor een restauratie zijn gerealiseerd en de restauratie is op 16 februari 2009 van start gegaan en op 21 mei 2011 heeft de officiële ingebruikneming plaatsgevonden. Voor een verslag van de restauratie werkzaamheden klik hier.

Voor een overzicht van het interieur en de open dag klik hier.

Exploitatie

Nu de kerk weer als een pareltje staat te pronken en het interieur een sfeervolle uitstraling heeft gekregen, zijn er al diverse activiteiten georganiseerd.

De eerste gemeentelijke huwelijksplechtigheid heeft in 2010 plaatsgevonden. En in de winterperiode heeft de CITI-groep een aantal culturele avonden georganiseerd.

Wilt u meer weten over de trouw-of rouwmogelijkheden, klik hier.

Een filmpje van een gebruikersgroep klik hier. Voor ander gebruik van de kerk klik hier.