Info PB "Eensgezindheid"

 

Plaatselijk Belang is opgericht 12 februari 1912.
                         
Wat zijn de doelstellingen van Plaatselijk Belang:

  • Het verlenen van steun aan alles wat kan dienen tot het bevorderen van de plaatselijke belangen in de ruimste zin van het woord.
  • Het tot acties omzetten van signalen uit de dorpsgemeenschap van Ter idzard, Olde- & Nijeholtwolde.
  • Leden zijn de contributiebetalende inwoners van de drie dorpen.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Cory was helaas niet aanwezig

Cory was helaas niet aanwezig voor de foto.

 

Rob de Kan voorzitter
Ymie Piek secretaris
Cory Hiemstra penningmeester
Irma Wiegersma bestuurslid
Jan Porton bestuurslid

                                           

Adres secretariaat Ruskemadenweg 7  8476 AC Ter Idzard
E-mail pb@ter-idzard.nl
Bankrekening NL98RABO0371990769
Contribtie per jaar € 5,-

 

 

Commissies, die onder auspiciën van PB vallen:

 

Verdere informatie: